BerekenenWanneer er sprake is van een bedrijfsongeval, heeft u in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de situatie. Het berekenen hiervan is dus niet volgens een standaard procedure. Een van de belangrijkste onderdelen hierin is, verlies van verdien vermogen. Tevens komen hier de kosten bij die u dient te maken wanneer er sprake is van aanpassingen aan of in uw woning. Maar ook medische kosten, beschadigingen aan eigendommen, psychisch geleden schade en dergelijke andere zaken. Hierdoor komt het voor dat u deze kosten eerst zelf moet voorschieten maar later kan verhalen op de persoon die aansprakelijk is gesteld voor het ongeval. U bent in een emotionele situatie gekomen waarin er een hoop op u af komt. Het is daarom raadzaam om een advocaat in te schakelen die is gespecialiseerd in het rechtsgebied letselschade. Een advocaat kan u helpen met het starten van een procedure om een vergoeding of schadeclaim te eisen. Door gewezen te worden op de mogelijkheden, voorkomt u dat u achteraf spijt krijgt als u bijvoorbeeld akkoord gaat met een te lage vergoeding die u wordt voorgesteld. Tevens biedt een advocaat u een hoop duidelijkheid door u te wijzen op uw rechten en plichten. Op deze manier weet u waar u aan toe bent tijdens deze vervelende situatie.

Verdienpotentie weg

Wanneer er door een bedrijfsongeval sprake is van een functie die u niet meer kunt uitoefenen op uw werk, heeft u recht op een uitkering. Dit weegt natuurlijk niet op tegen het feit dat u niet meer kunt leven zoals voor het ongeval. Bij het berekenen van een schadevergoeding bij letselschade, zal er worden gekeken naar uw inkomen dat hierdoor is veranderd, maar ook wordt er gekeken naar misgelopen bonussen, potentiële kansen en dergelijke andere misgelopen carrièremogelijkheden. Tevens speelt ook uw leeftijd mee en uw werkjaren hebben een belangrijke rol in de uiteindelijke berekening. Aan de hand van soortgelijke situaties kan een advocaat u een inschatting geven van de berekening die onder andere hiermee wordt gemaakt.

Kom in contact met advocaat en/of jurist

BerekenenImmaterieel gedeelte

Bij een bedrijfsongeval loopt u vaak materiële schade op, zoals medische kosten en het inkomen dat kan veranderen. Een onderdeel dat vaak wordt vergeten, is het immateriële gedeelte. Denk hierbij aan psychische schade die u kan oplopen en de pijn die u heeft door het ongeval. Er kan sprake zijn van slapeloze nachten, en traumatische ervaringen die u heeft gekregen door de ernst van het ongeval. Hiervoor kan het slachtoffer smartengeld ontvangen. Het berekenen van dit bedrag hangt af van de volgende vragen die hiervoor door een jurist, advocaat of rechter wordt gesteld: Allereerst wordt er gekeken naar de ernst van de situatie die zich tijdens het ongeval voordeed en de aard hiervan. Is er sprake van genezing bij het slachtoffer? Welke behandelingen zijn er gedaan en zullen nog moeten worden gedaan? Denk hierbij aan chirurgie, fysiotherapie, psychiater enzovoorts. Wie is er aansprakelijk voor het ongeval? Hoe lang gaat het herstel duren? En hoe groot zijn de kansen dat het slachtoffer weer kan functioneren als voor het ongeval? En of er sprake is van predispositie bij het slachtoffer. Hierbij wordt er gekeken in hoeverre het slachtoffer aanleg heeft voor mogelijke erfelijke aandoeningen. Kortom, wanneer u als slachtoffer een procedure start is het van belang dat u zoveel mogelijk bewijs kunt aantonen die de hoogte van het te vergoeden bedrag kan bepalen. Met juridisch advies komt u al een heel eind om een procedure snel te kunnen starten. Uiteindelijk kan een rechter uitspraak doen betreft de hoogte van de schadeclaim. Zorg daarom dat u altijd bewijzen kunt laten zien van de situatie waar u in terecht bent gekomen.

Stel gratis uw vraag en krijg binnen 24 uur een reactie van een Advocaat of Jurist                                                                                                                                                                                    
Stel uw vraag
                                                                                                                                                           
TERUG