Civiel rechtBij Civiel recht worden zaken behandeld als burgers of bedrijven onderling een geschil hebben. In dit geval kunnen zij dit voorleggen aan een rechter. Een civiele procedure start bij het opstellen van een dagvaarding. Dit zal door een advocaat worden opgesteld, hierin staat de reden vermeld waarom een bepaalde vordering moet worden toegewezen. Deze dagvaarding wordt betekend aan de gedaagde, waarin voorts aan de gedaagde te kennen wordt gegeven op welke datum de gedaagde ter zitting moet verschijnen. De gedaagde is niet verplicht om tijdens deze zitting te verschijnen. Immers, de gedaagde kan ook schriftelijk reageren op de dagvaarding via de zogenaamde conclusie van antwoord. Na het nemen van de conclusie van antwoord kan de rechtbank (1) een uitspraak wijzen, (2) een tussenvonnis wijzen, waarbij de rechter aangeeft dat hij nog extra informatie nodig heeft, of als hij bepaald bewijs wil zien en (3) beide partijen uitnodigen voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting, krijgen beide partijen (door middel van een advocaat) de gelegenheid om het één en ander toe te lichten. Bij civiel recht is de civiele zitting is in het algemeen openbaar. Dit betekent dat er toegang is voor publiek en pers. Gaat deze procedure om een kind- of familiaire kwestie, dan zal de zitting achter gesloten deuren plaats vinden. De rechtbank kan ook een schriftelijke ronde laten plaats vinden. De eiser dient dan een conclusie van repliek in, en de gedaagde kan vervolgens reageren op deze conclusie door middel van de conclusie van dupliek. Heeft de rechter voldoende informatie voorhanden om een beslissing te nemen, dan zal de rechter een oordeel geven in het zogenaamde vonnis. Niet voor alle zaken dat valt onder civiel recht is het noodzakelijk om een advocaat in te schakelen. Voor vorderingen tot een bedrag van € 25.000,- is geen advocaat verplicht. Wel is het voor een burger of het bedrijf aan te raden om een advocaat in te schakelen, aangezien een advocaat gespecialiseerd is in het betreffende rechtsgebied. Ook is de advocaat precies op de hoogte van de juiste informatie en gang van zaken, waar ook van alle nieuwe wetten en regels bij civiel recht. Betreft de vordering hoger dan € 25.000,- dan is het inschakelen van een advocaat zelfs verplicht.

Soort zaken

Enkele zaken die vallen onder civiel recht betreffen burenruzies, scheidingen, kwesties met betrekking tot vermogensrecht, arbeidsconflicten, faillissementen, en voor het aanklagen van een consumentenproducent.

RuziesRuzies met de buren.

Ruzies met de buren is iets wat geregeld voorkomt en ook onder civiel recht valt. Om verschillende redenen kan er een burenruzie ontstaan. Dit kan geluidsoverlast betreffen, of een meningsverschil om een boom dat moet worden weggehaald, of afrastering dat op de erfgrens staat bij de buren. Hierdoor kan een flinke discussie ontstaan waar u zelf met de buren niet meer uit kunt komen, en waarbij een advocaat aan te pas moet komen. Dit om verder uit de hand gelopen ergernissen of gebeurtenissen zoals, geweld of vandalisme te kunnen voorkomen. Hiervoor zal na een verzoek door de advocaat, een procedure worden opgestart, om dit in zo’n goed mogelijke orde te kunnen oplossen, zodat beide partijen weer rustig naast elkaar kunnen wonen.

Kom in contact met advocaat en/of jurist

Leverancier aansprakelijk stellen

Wat ook onder civiel recht valt is het aansprakelijk stellen van geleden schade bij of aan de klant, dat door een product van een leverancier is ontstaan. Voor het aansprakelijk stellen van de leverancier gelden er echter wel een aantal voorwaarden. Namelijk, een direct verband dat aanwezig moet zijn tussen het gebrekkige product, en de veroorzaakte schade hierdoor. Dit wordt ook wel ‘causaal verband’ genoemd. Een producent is te allen tijde verantwoordelijk voor ongevallen met dodelijke afloop, dat door oorzaak komt van het product dat is geproduceerd onder naam van de producent.

Vacatures civiel recht

Plaats gratis een vacature Civiel recht binnen 1 minuut online en breng gratis uw Civiel recht vacature onder de aandacht bij ruim 6000 mensen in de juridische branche.

Stel gratis uw vraag en krijg binnen 24 uur een reactie van een Advocaat of Jurist                                                                                                                                                                                    
Stel uw vraag
                                                                                                                                                           
TERUG