Personen en familierechtPersonen- en familierecht is opgenomen in het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek. Binnen deze tak van het onderdeel Burgerlijk recht in Nederland zijn diverse zaken die in verband staan met familiaire zaken zoals, aanvragen van een scheiding, alimentatie, naamswijziging, erfenis, voogdij, alimentatie en dergelijke. In boek één van het Burgerlijk Wetboek zijn hiervan diverse wetteksten terug te vinden. In zeker de helft van de gerechtelijke procedures die wordt opgestart heeft betrekking op personen- en familierecht. Tevens vindt in deze wetgeving geregeld een wijziging plaats. Hierover zal de advocaat de cliënt op attenderen.

Scheiden

Mensen die gaan scheiden doen er verstandig aan om in het geval van een zogeheten vechtscheiding een advocaat in te schakelen. De advocaat kan een procedure starten om ervoor te zorgen dat er op een zo’n goed mogelijke manier tot een scheiding te kunnen komen. In het rechtsgebied waar personen- en familierecht onder valt, zijn er drie verschillende soorten scheidingen. Namelijk, scheiding van tafel en bed, het ontbinden van het huwelijk na scheiding van tafel en bed en eindscheidingen. Hier zijn dus ook drie verschillende procedures voordat deze juridische afhandeling. Er wordt maar liefst in 36% van huwelijken, een scheiding aangevraagd.

Aanvragen van een scheiding

Zodra er is besloten om te gaan scheiden, zal er een aanvraag moeten worden gedaan om een procedure op te starten voor het aanvragen van een scheiding. De advocaat kan hulp bieden bij het opstellen van een brief die naar de rechtbank zal moeten gaan. Betreft het een eenzijdig verzoek om te gaan scheiden? Dan zal hiervoor een tweede advocaat moeten worden ingeschakeld. Zijn er minderjarige kinderen bij betrokken, dan is er een nieuwe regel in de wetgeving waarbij een ouderschapsplan tot de mogelijkheid behoort. Dit ouderschapsplan zal worden opgesteld, met de afspraken die betrekking hebben op de opvoeding en voogdij van het kind(eren). Zoals: waar staat het kind(eren) ingeschreven, wie ontvangt de kinderbijslag, wanneer verblijft het kind of kinderen waar, wat is de verantwoording die de ouders aan elkaar moeten blijven afleggen enzovoorts.

Alimentatie

Alimentatie is een financiële uitkering dat betrekking heeft op kosten van levensonderhoud na een scheiding. De draagkrachtige partner zal aan de minst draagkrachtige ex-partner een alimentatie moeten betalen.

Het spreekt voor zich dat na een echt- scheiding, kinder- alimentatie betaald wordt aan de ouder waar het kind woont en dus het meest verblijft. De duur van deze financiële uitkering zal worden vastgelegd tot 12 jaar. Deze mag worden verlengd maar niet worden gereduceerd. Het te betalen bedrag hangt van verschillende zaken af. Zoals, voogdij, bezittingen, inkomsten en eventueel de gezamenlijke woning. Hiervoor kan een advocaat hulp bieden. Om ervoor te zorgen dat deze betalingsplicht plicht kan worden vastgelegd.

NaamswijzigingNaamswijziging

Alle inwoners van Nederland hebben een voor en achternaam. Een voornaam heeft betrekking tot een speciale betekenis die door de ouder is gegeven. Een achternaam verwijst naar de familieband. Volgens de wet is het veranderen van een naam niet zomaar toegestaan. Wel is de mogelijkheid daar om een naamwijzigingsverzoek in te dienen bij de rechtbank.

Kom in contact met advocaat en/of jurist
Hierbij gaat het in de meeste gevallen om de achternaam. Een advocaat kan helpen met het opstellen van dit verzoek voor de aanvraag van deze wijziging.

Erfenis

Erfenis is een nalatenschap van bezittingen en of schulden dat na overlijden van een persoon wordt nagelaten. De nalatenschap wordt meestal overgedragen aan kinderen of derden erfgenamen. Een erfenis lijkt haast een vanzelfsprekend begrip echter zijn hier regels en wetten aan verbonden, daarom is het raadzaam om hiervoor een advocaat in te schakelen. Op deze manier komt u niet voor verrassingen te staan.

Stel gratis uw vraag en krijg binnen 24 uur een reactie van een Advocaat of Jurist                                                                                                                                                                                    
Stel uw vraag
                                                                                                                                                           
TERUG