arbeidsrechtEen arbeidsrecht advocaat is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Denk hierbij aan ontslagrecht of derden arbeidsconflicten waarbij de voorwaarden van het contract niet is nageleefd. De verhouding tussen werkgever en werknemer wordt hier behandeld en de arbeidsovereenkomst zal worden besproken om beide partijen op de rechten en plichten te kunnen wijzen. Zaken zoals, een proefperiode, re-integratie, ontslag, ontbinding van het arbeidscontract, langdurig ziekteverzuim, niet uitkeren van salaris is in dit rechtsgebied terug te vinden. Bij een arbeidsrecht advocaat zijn hierover heldere antwoorden te verkrijgen omdat dit recht om verschillende redenen tot stand zijn gekomen. Het hangt er ook vanaf of werkgever of werknemer, welk initiatief neemt. De handelingen en keuzes die zijn gemaakt door een van de partijen zullen invloed hebben op de procedure. Het is daarom zaak hier zo spoedig mogelijk juridische stappen in te ondernemen om op de juiste manier hiermee om te kunnen gaan zonder dat het proces te verergerd. De arbeidsrecht advocaat zal een concreet plan opstellen en beide partijen op zijn rechten en plichten wijzen en adviseren.

Tevens kan een advocaat ook hulp bieden bij een reorganisatie binnen een bedrijf. De gevolgen hiervan kunnen voor een werknemer worden verplicht tot verandering van functie, overplaatsing, nieuwe secundaire arbeidsvoorwaarden of ontslag. De oorzaak van een reorganisatie kan zowel interne als externe oorzaken hebben, waardoor de werkgever genoodzaakt is hier aanpassingen in door te voeren. De wijze van een reorganisatie moet aan wetten en regels voldoen, waar een werknemer en werkgever niet altijd van op de hoogte is. Hiervoor kan een arbeidsrecht advocaat de juiste hulp in dit traject bieden. Het opstellen van aankondigen en ontslagregelingen komen hierbij aan de orde.

Kom in contact met advocaat en/of jurist

arbeidsrechtWerkgever

De werkgever heeft als doel en verwachting dat de werknemer die is aangenomen de regels naleeft waar de werknemer voor heeft getekend. Er kunnen verschillende redenen zijn ontstaan waardoor de werknemer juridische stappen moet ondernemen, omdat zij niet “zomaar” een werknemer kunnen en mogen ontslaan. Of omdat er een conflict moet worden opgelost met als doel hierna nog te kunnen samenwerken. Vaak is het onvermijdelijk dat de samenwerking tussen werkgever en werknemer stopt. Echter is het belangrijk dat tijdens de procedure het contact tussen beide partijen in goede communicatie verloopt, hierover zal de arbeidsrecht advocaat in adviseren. Worden de regels niet nageleefd door de werknemer en dit is aan te tonen door de werkgever? Dan zal dit de werkgever sterker maken in de gehele ontslagprocedure. Hiervoor zal een procedure voor moeten worden opgestart en een advocaat moeten worden ingeschakeld. De arbeidsrecht advocaat zal de werkgever begeleiden en op de hoogte stellen van alle rechten en plichten waar aan moet worden voldaan. Ook zal een arbeidsrecht advocaat de werkgever helpen bij het opstellen van een brief aan de werkgever, tevens zal er worden geadviseerd in onder andere de communicatie en omgang tijdens het verloop van de procedure.

Werknemer

Voor de werknemer gelden er andere arbeidsrechten dan voor de werkgever. Als bijvoorbeeld de werknemer onterecht wordt ontslagen, of er wordt een bepaalde vergoeding niet uitgekeerd, dan zal de werknemer hier een arbeidsrecht advocaat voor moeten inschakelen om een procedure tegen de werkgever te starten om deze onrecht aan te vechten. Tijdens de procedure zal de werknemer zich alsnog aan de afspraken moeten houden die gelden binnen het bedrijf en de regels die staan opgesteld in het arbeidscontract waar door beide partijen voor is getekend. De arbeidsrecht advocaat zal de werknemer op de hoogte brengen van de rechten waar hij/zij in staat en welke plichten er moeten worden nageleefd. Tevens kan de werknemer advies verwachten over het gedrag dat moet worden gehandhaafd naar de werkgever toe tijdens de procedure.

Heeft u een juridische vraag? Klik dan hier!

Ander relevante arbeidsrecht pagina's

.

Veelgestelde strafrecht vragen

Vraag Rechtsgebied Lees Antwoord
Kunt u uw personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen? Arbeidsrecht
Wanneer de bedrijfseconomische situatie van uw bedrijf aanzienlijk verslechterd, kunt u een deel van uw personeel ontslaan. Echter is het raadzaam om voor dit besluit advies in te winnen van een advocaat die is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Betreft het een bedrijfseconomische reden? Dan krijgt u met andere regels te maken dan bij een reguliere ontslagprocedure. U krijgt allereerst te maken met een afspiegelingsbeginsel als u ontslag wilt doorvoeren vanwege economische reden. Er zal eerst moeten worden bepaald welke werknemer u wel en niet wilt en/of kunt ontslaan. Ten tweede moeten er leeftijdscategorieën worden gemaakt. In de leeftijdscategorieën moet weer een onderverdeling komen van de functies. Let wel op dat u als werkgever voldoet aan dit afspiegelingsbeeld. De kans is aanwezig dat het UWV Werkbedrijf u geen ontslagvergunning zal geven. Wanneer u wel een vergunning heeft zal u te maken krijgen met een aantal voorwaarden. Denk hierbij aan de wederindiensttredingsvoorwaarde. Dit houdt in dat u pas 26 weken nadat u personeel heeft ontslagen, een nieuwe werknemer mag aannemen. Voordat u besluit om over te gaan tot ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, is het raadzaam om het advies van een advocaat in te winnen. Hierdoor weet u zeker dat u de juiste stappen onderneemt.
Lees het hele antwoord
Iemand per direct ontslaan, mag dit zomaar? Arbeidsrecht
Wanneer u iemand per direct wilt ontslaan is het raadzaam om vooraf op de hoogte te zijn of u dit wel zomaar mag doen. U mag een persoon direct ontslaan wanneer u hier een gegronde reden voor heeft. De persoon kan dit aanvechten wanneer hij of zij het hier niet mee eens is en kan een procedure tegen u starten. Het ontslag kan hierdoor zelfs ongeldig worden verklaard. Een advocaat die is gespecialiseerd in het arbeidsrecht kan u hierin uitstekend adviseren en begeleiden.
Wat betekent ontslag op staande voet?
Deze vorm van ontslag kunt u letterlijk nemen. Het betekent dat u een werknemer direct met ontslag naar huis kunt sturen wanneer hier een dringende reden voor is. Ontslag op staande is geldig als dit voldoet aan de volgende voorwaarden.

De reden van ontslag moet direct aan de persoon bekend worden gemaakt.
Het betreft een dringende reden.
Het ontslag geschiedt direct.

Wanneer u als werkgever niet alle formaliteiten in acht neemt, dan kan het ontslag nietig worden verklaart. Een werknemer kan een procedure starten bij de kantonrechter wanneer hij of zij het ontslag wil aanvechten.

Lees het hele antwoord
Wanneer uw werknemer een andere functie krijgt toebedeeld, mag u dan ook een lager loon uitkeren? Arbeidsrecht
Wanneer u als werkgever uw werknemer een andere functie geeft binnen uw organisatie, dan zult u zich misschien afvragen of u een lager loon mag uitkeren. Het kan zijn dat de betreffende werknemer een minder hoge functie heeft gekregen. Hiervoor zult u in de eerste instantie het arbeidsovereenkomst moeten raadplegen. In deze overeenkomst staat de functie omschreven en dit betreft vaak een ruim omschreven functie. In de meeste gevallen zal de werknemer akkoord moeten gaan met een redelijke functie wijziging. Staat uw functie exact beschreven en is hier geen algemene functiebeschrijving van toepassing? Dan kan een wijziging van een functie door de werkgever alleen worden toegepast als de werknemer hier mee instemt. Dit geldt hetzelfde voor het loon. De hoogte van het loon staat ook vermeld in de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat er niet zomaar minder loon mag worden uitgekeerd door de werkgever. In alle gevallen zal dit met de werknemer moeten worden overlegd. Zowel voor de werkgever als de werknemer is het raadzaam om bij een wijziging in de functie en het loon vooraf op de hoogte te zijn van de wetten en regels die hieraan zijn verbonden. Een advocaat die is gespecialiseerd in het arbeidsrecht kan zowel de werkgever als de werknemer hierin uitstekend advies geven.
Lees het hele antwoord
Moet een werkgever een werknemer altijd een transitievergoeding aanbieden? Arbeidsrecht
Een werknemer heeft niet in elk geval het recht op een transitievergoeding. Wanneer de werknemer tijdens het ontslag twee jaar of langer in dienst was, zal de werknemer in aanmerking komen voor de transitievergoeding. Dit geldt voor een tijdelijk en een vast contract, parttime en fulltime. Echter heeft de vergoeding alles te maken met de situatie waarin de werknemer verkeerd. Raadpleeg hiervoor een advocaat om advies in te winnen. Zowel voor de werkgever als de werknemer is het raadzaam om op de hoogte te zijn van welke stappen u het beste kunt ondernemen.
Lees het hele antwoord
Moet u uw ontslag altijd aanvechten om recht te hebben op WW? Arbeidsrecht
In een aantal gevallen dient u uw ontslag aan te vechten om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Denk hierbij aan ontslag op staande voet. Dit komt omdat u bij deze vorm van ontslag verwijtbaar werkloos bent geworden. Bij ontslag op staande voet heeft u geen recht op een WW-uitkering. Het is daarom raadzaam om uw ontslag aan te vechten. Niet bij elke reden van ontslag hoeft u dit aan te vechten. Het is echter wel raadzaam. Om zeker te weten of dit is aan te raden kunt u het beste contact opnemen met een advocaat die is gespecialiseerd in het rechtsgebied arbeidsrecht.
Lees het hele antwoord
Wanneer kunt u worden ontslagen? Arbeidsrecht
U kunt als werknemer volgens de wet alleen worden ontslagen als uw werkgever hier een gegronde reden voor heeft. De werkgever dient hiervoor een ontslagprocedure te starten. Dit kan worden aangevraagd bij het UWV of de kantonrechter. Een ontslag mag pas plaatsvinden als de werkgever hier een ontslagvergunning voor heeft. Betreft het ontslag op staande voet? Dan mag de werkgever direct overgaan tot ontslag. De reden van ontslag op staande voet heeft meestal te maken met: diefstal, werkweigering, onder invloed zijn van drugs of alcohol tijdens het werk of geweldpleging. De werkgever dient ook rekening te houden met een ontslagverbod die van toepassing kan zijn bij een werknemer. Een ontslagverbod is van kracht wanneer een werknemer ziek is. In deze tijd mag een werknemer niet worden ontslagen. Tevens zal een ontslag moeten worden onderscheiden van het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat het niet verlengen van een contract een betekenis heeft van ontslag. Wordt u ontslagen en u wilt dit aanvechten? Schakel hier dan de hulp van een advocaat bij in.
Lees het hele antwoord
Een ‘verborgen gebrek’? Wat valt hieronder? Arbeidsrecht
Als er sprake is van een “verborgen gebrek” aan een woning of pand, dan kan dit gaan om een ernstig gebrek of een minder ernstig gebrek.
Ernstig gebrek
Is er sprake van een ernstig gebrek? Dan betekent dit dat de woning of een deel van de woning onbewoonbaar is. Door het gebrek bent u niet meer in staat om in de woning te verblijven. In de eerste instantie is de (vorige) eigenaar van de woning of het pand verantwoordelijk voor de schade die u hieronder lijdt. Kortom, zowel bij verhuur als verkoop van een woning of pand is het van belang dat u kunt aantonen dat het gebrek al aanwezig was en u hier niets van af wist voordat u de sleutel in handen kreeg.
Minder ernstig gebrek
Is er sprake van een minder ernstig gebrek? Dan kan het zijn dat u hier niet direct een bewijs van kunt aantonen. Het gebrek moet immers al zijn ontstaan nog voor dat u de woning betrok om dit te kunnen verhalen bij de (vorige) eigenaar van de woning of het pand. Tevens moet u aan een onderzoeksplicht voldoen. Dit betekent dat u er alles aan heeft gedaan om achter de staat van de woning te komen alvorens u de woning heeft betreden.
Betreft het een gebrek aan een woning of pand dat in de loop der jaren is ontstaan? Dan zal dit geen “verborgen gebrek” zijn. Denk hierbij aan een lichte scheur in de muur of het bladeren van verf op de kozijnen. Bent u verkoper van een woning of pand en constateert u kleine gebreken? Dan kunt u dit uitsluiten via een ouderdomsclausule. Een advocaat kan u hierin uitstekend adviseren en begeleiden.
Lees het hele antwoord
Wat betekent een gouden handdruk? Arbeidsrecht
Een gouden handdruk (ook wel transitievergoeding) is een vergoeding van toekomstig misgelopen loon. Wanneer een werknemer wordt ontslagen kan de werknemer hier in een aantal gevallen een aanspraak op doen. Met de gouden handdruk zal de pijn worden verzacht van het onvrijwillige ontslag van de werknemer. Wanneer u van mening bent dat u recht heeft op een gouden handdruk, of u vindt de aangeboden gouden handdruk te laag? Dan kunt u het beste een advocaat die is gespecialiseerd in het arbeidsrecht raadplegen. Bent u twee jaar of langer in dienst geweest bij de desbetreffende werkgever? Dan heeft u zowel bij een vast als een tijdelijk contract het recht op een transitievergoeding.
Lees het hele antwoord
Wat houdt een ontslagverbod in? Arbeidsrecht
Door bepaalde omstandigheden waar een werknemer mee te maken kan krijgen kan er sprake zijn van een ontslagverbod. Dit betekent dat er een verbod is tot ontslag. In veel gevallen wordt dit verbod toegepast wanneer een werknemer voor een lange periode ziek is gemeld. De werknemer zal de eerste twee jaar tijdens de ziekmelding niet mogen overgaan tot ontslag. Pas na twee jaar mag de werkgever hier een proces voor starten. Echter mag pas na de uitspraak van de rechter worden overgegaan tot ontslag en niet tijdens de procedure. Een onterecht ontslag kan door de werknemer bij de kantonrechter worden aangevochten.
Een aantal voorbeelden waar ontslagverbod van toepassing is:

Wegens discriminatie over gaan tot ontslag.
Ontslag vanwege een lidmaatschap bij de vakbond.
Ontslag wegens ernstige gewetensbezwaar tijdens het functioneren.

Wanneer u denkt dat een ontslagverbod ook bij u van toepassing is maar u dreigt toch ontslagen te worden? Schakel dan zo spoedig mogelijk de hulp in van een advocaat die is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Lees het hele antwoord
Wat betekent ontslag op staande voet? Arbeidsrecht
Wanneer een werkgever ontslag aan een werknemer op staande voet toekent, zal dit om een geronde en dringende reden gaan. Bij ontslag op staande voet zal de werknemer direct door de werkgever naar huis worden gestuurd. Denk hierbij aan de volgende redenen: diefstal, geweld, alcohol- of drugsgebruik onder werktijd, werkweigering et cetera. Wanneer er sprake is van ontslag op staande voet, zal de ex-werknemer geen recht hebben op een WW- uitkering. Echter kan de werknemer het ontslag wel aanvechten als hij of zij de reden van ontslag onterecht vindt. Het is raadzaam om hiervoor het advies en de hulp van een advocaat in te schakelen. U dient in deze zaak binnen een periode van twee maanden een verzoek in te dienen bij de kantonrechter.
Lees het hele antwoord

Arbeidsrecht vacatures

Via de volgende zoektermen komen bezoekers op deze pagina

Veel rechtzoekende zijn opzoek naar een arbeidsrecht advocaat, jurist of mediator. In heel Nederland zijn er voldoende advocaten op dit rechtsgebied. Een selectie van de zoekwoorden waarmee rechtzoekende op deze pagina zijn terecht gekomen worden hieronder opgesomd:

 • Arbeidsrecht advocaat Amsterdam
 • Arbeidsrecht advocaat werknemer
 • Arbeidsrecht advocaat werkgever
 • Arbeidsrecht advocaat ontslag ziekte
 • Arbeidsrecht advocaat Arnhem
 • Arbeidsrecht advocaat Rotterdam
 • Arbeidsrecht advocaat Eindhoven
 • Arbeidsrecht advocaat Den Haag
 • Arbeidsrecht advocaat Almere
 • Arbeidsrecht advocaat Utrecht
 • Arbeidsrecht advocaat Haarlem
 • Arbeidsrecht advocaat Breda
 • arbeidsrecht advocaat Tilburg

Naast eerder genoemde zoekwoorden komende de rechtzoekende ook uit Dordrecht, Zoetermeer, Apeldoorn, Venlo, Deventer, Nijmegen, Sittard, Groningen, Leeuwarden, Helmond, Arnhem, Oss

Stel gratis uw vraag en krijg binnen 24 uur een reactie van een Advocaat of Jurist                                                                                                                                                                                    
Stel uw vraag
                                                                                                                                                           
TERUG